MODERN WEB

HTML5 — CSS3 — Javascript

Umut Benzer

İçerik

 • Sunucu-İstemci mimarisi
 • HTML 101
 • CSS 101
 • JavaScript 101
 • jQuery 101
 • Diğer teknolojiler
 • Örnek uygulamalar
 • Kapanış

Eskiden...

Her işi sunucu yapardı...

Tarayıcının tek görevi önüne geleni göstermekti...

Bazen işler yolunda gitmezdi...

Her yerde hareketli gif'ler vardı...

Şimdi...

Siteler artık dinamik ve akıcı.

Tarayıcılar güçlü.

Kullanıcı deneyimi önemli.

Wunderlist

Nasıl oluyor bu site işi?

Sunucu İstemci Mimarisi

İstemci (Client): Tarayıcı (Chrome, Safari, Firefox vs.)

Sunucu (Server): Bir teknoloji!

İstemci "istek" gönderir. Sunucu bunu işler ve cevap gönderir.

Tüm Web bunun üzerine kurulu. Çok çılgın, değil mi?

Görsel: http://demosthenes.info/

Bir web sayfasının anatomisi

Site = HTML + CSS + JavaScript

HTML:Yapı + İçerik
CSS:Görünüş
JS:Dinamik bileşenler / uygulama

HTML

 • Sayfanın genel yapısını oluşturur.
 • İçerik burada yer alır.
 • Paragraflar, tablolar, fotoğraflar, ses, video vb.

HTML — Örnek

CSS

CSS nasıl bir şey?


html, body {
 background: #364B66;
 font-family: Helvetica, Arial, Sans !important;
}
body {
 color: #333333;
}
#header {
 padding: 10px 0;
}
img {
 border: 1px black;
}
.special {
 color: red;
}
.special:hover {
 color: red;
}
      

CSS'siz

Kaynak: Play Framework! Yabe

CSS'li

CSS 101

Bir CSS Kuralı...

Element Selector


p {
 text-align: center;
}
      

Tüm p elemanlarını etkiler.


<p>Bunu etkiler.</p>
<img src="...">
<p>Bunu da.</p>
      

ID Selector


#mySpecialElement: {
 color: red;
 font-size: 25px;
}
      

#mySpecialElement id'li elemanı etkiler.


<p>Etkisiz.</p>
<p id="mySpecialElement">Ben özelim!</p>
      

Class Selector


.error: {
 color: red;
 font-weight: bold;
}
div.error: {
 color: yellow;
}
      

İlki error sınıfına sahip her şeyi, ikincisi error sınıfına sahip div elemanlarını etkiler.


<p class="error">Ben kırmızı ve koyuyum.</p>
<div class="error">Ben sarı ve koyuyum!</div>
      

ID vs. Class

 1. Aynı ID'den birden fazla olamaz.
 2. Farklı elemanlar aynı sınıfa sahip olabilir.
 3. Bir eleman birden fazla sınıfa sahip olabilir.

 <div id="header" class="upper-content">
 I'm the only header in the page!
</div>
<div class="upper-content advertisement">
 I also have upper-content class. And I also have advertisement class on me!
</div>
      

Daha çılgın selectorler...


p strong {
 color: red;
}
div#special.test.test2 > span {
 font-size: 50px;
}
span:hover {
 font-weight: bold;
}
      

<div id="special" class="test2 test">
 <span>
  The span
  <span>The inner span!</span>
 </span>
 <p>The p<strong>Strong inside p</strong></p>
</div>
      

CSS Nasıl kullanılır?

Yöntem 1: Bodoslama


<p style="color:red">Some red text.</p>
      

Çok tercih edilmez. Neden?

Yönetmesi zor.

Yöntem 2: Her Sayfada, En Tepede


<head>
 <style type="text/css">
  p {
   color: blue;
   font-size: 12px;
  }
 </style>
</head>
      

Tartışma — Avantajlar & Dezavantajlar?

Yöntem 3: Ayrı bir stil sayfasında


<head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
      

Tartışma — Avantajlar & Dezavantajlar?

Aynı stil dosyası birden fazla sayfada kullanılır.

Önbellek sayesinde, hız artar, maliyet azalır.

Büyük projelerde yönetimi kolay.

JavaScript

JavaScript ile ne yapılabilir?

JavaScript nasıl kullanılır?

Yöntem 1: Sayfa İçinde


<html>
<head>
 <script>
  alert("I am a JavaScript!");
 </script>
</head>
<body>
 <p>I am a P</p>
 <script>
  alert("I am a JS in body!");
 </script>
</body>
</html>
      

Yöntem 2: Ayrı bir JavaScript dosyasında


<script src="javascript.js"></script>
      

JavaScript 101

Değişkenler & Veri Tipleri

Değişkenler

Tanımlama

var info;

Değer atama

var info2 = 'JavaScript iyidir!';
info = 'JavaScript iyidir!';

Veri tipleri


var aString = "Bu bir stringtir."; /* Tek ya da çift tırnak olabilir. */
var aNumber = 12; /* Bu bir sayıdır */
var aBoolean = true;
var anUndefined; /* Bu değersizdir. */
var anotherUndefined = undefined;
var aNull = null; /* Değerinin olmaması bir değerdir. */
      

Diziler


var anEmptyArray = [];
var cars = ['Dacia', 'Renault', 'Opel'];
console.debug(cars[0]); /* Dacia */
cars[0] = 'Nissan';
cars.length; /* 3 */
cars.push('Honda');
animals.pop(); /* returns Honda */
      

Veri Tipleri ve Eşitlik


var one = 1; /* Number 1 */
var oneS = "1"; /* String 1 */

one == oneS /* true */ /* çok sakat! */
one === oneS /* false */

one != oneS /* false */ /* çok sakat! */
one !== oneS /* true */
      

Özellikler

 • Özel bir tip tanımlaması yok.
 • İsimler harf, _ veya $ ile başlar.
 • Harf rakam _ ve $ içerir
 • Büyük/küçük harf önemli.

JavaScript 101

Fonksiyonlar

Nasıl tanımlanır?


/* Yöntem 1 */
function myFunction(name) {
 alert('hello' + name);
}
myFunction(name); /* Kullanım */

/* Yöntem 2 */
var sayHello = function(name) { alert("Hello " + name); };
var sayHi = function(name) { alert("Hi " + name); };

var myFunction2 = sayHello;
myFunction2(name); /* Hello Umut. */

myFunction2 = sayHi;
myFunction2(name); /* Hi Umut. */
      

İç içe fonksiyonlar

Dıştaki değişkenler, içeride kullanılabilir.


var user = "umut";
var setAlarm = function(message, timeout) {
 handle = function() {
  console.log("Şimdi " + user + "uyandırılacak...");
  console.log(message);
 };
 setTimeout(handle, timeout);
}
setAlarm("Uyan kardeş sabah oldu!", 100);
// handle() Erişilemez.
 

Daha fazlası için: http://www.adequatelygood.com/JavaScript-Scoping-and-Hoisting.html ve http://howtonode.org/why-use-closure

Değişken kapsamları fonksiyon başına hesaplanır.

Değişkenlerin geçerlilik kapsamları

Değişken kapsamları fonksiyon başına hesaplanır.


var name1 = "a";
var aFunction = function(condition) {
 var name1 = "c";
 if(condition) {
  var name2 = "b";
 }
 alert(name2)
}
aFunction(true);
alert(name1);
      

Kendi kendini çalıştıran fonksyionlar


(function(){
 var foo = 'Hello';
 var bar = 'World!'

 function baz(){
 return foo + ' ' + bar;
 }
})();
      

JavaScript 101

Nesneler

Bir nesne...


var myObject = {
 myProperty: 'hello i am string',
 aNumberProperty: 12,
 anInnerObject: {
  innerOne: "a",
  innerTwo: function(param) { console.debug("Param is " + param); }
 },
 myMethod: function() {
  console.log(this);
  return this;
 }
}
      

Nesnelere erişim


var car = {
 brand: 'Ford',
 model: 'Fiesta'
};

console.log(car.brand);
console.log(car['model']);
     

Nesneler sonradan genişletilebilir


var myObj = {
 one: "example 1",
 two: {
  twoOne: "example 2.1",
  twoTwo: "example 2.2"
 },
 tree: "example 3"
};

delete myObj.tree;
myObj.four = "example 4";
myObj.two.twoOne = "example 2.1.3";
/* myObj.five.one = NOT POSSIBLE! */
     

Document Object Model

JavaScript'in HTML ile buluştuğu yer...

 • Bir dizi JavaScript nesnesidir.
 • HTML'in JavaScript üzerindeki yansıması olarak düşünülebilir.
 • Tarayıcı tarafından sağlanır.
 • Web sayfası DOM ile izlenebilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.
 • Tüm HTML elementleri DOM ağacının bir parçasıdır.
 • HTML elementlerinin attributeları ve eventleri vardır.

JavaScript ile DOM'a erişmek ve DOM'u modifiye etmek için bazı nesneler vardır:

 

window, document...


document.body
document.URL
window.location
     

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/DOM_Reference

Örnek


<div id="myElement">This a div id'd myElement</div>
     

var item = document.getElementById('myitem');
item.style.color = 'red';
document.body.innerHTML = '

Tüm sayfayı değiştirdim.

';

Cross Browser

Cross Browser — Sıkıntılar

 • (Maalesef) sunulan özellikler tarayıcılar ve kullanım yöntemleri (özellikle eski tarayıcılar) arasında değişkenlik gösterir. :(
 • Kodda farklı tarayıcılar için bir çok if then else görülmeye başlanır.
 • Uygulama yazmak tarayıcılarla savaşmak haline gelir.
 • DOM'a erişmek zor ve karmaşık hale gelebilir.

var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest) {
 /* IE7+ and others */
 xmlhttp = new XMLHttpRequest();
} else {
 /* IE6 */
 xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
    

jQuery nedir?

Bir JavaScript kütüphanesidir.

 • Cross browser fonksiyonlar
 • Kolay kullanım

Nasıl kullanılır?

Web sayfanıza eklersiniz.


<head>
 <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.3.min.js"></script>
</head>
     

İndirip eklemek vs. CDN kullanmak

jQuery ile yapılabilecekler

 1. AJAX
 2. Attribute manipülasyonu
 3. CSS manipülasyonu
 4. DOM'da gezinti
 5. DOM manipülasyonu
 6. Efektler
 7. Eventler
 8. Form yönetimi
 9. Selectorler
 10. Utilities

jQuery yüzlerce metod sunar.

jQuery Selectorleri

document.getElementById(), document.getElementsByTagName(), bunları unutun!

jQuery selectorleri: Kolay, cross browser


var divs = $("div"); // Sayfadaki tüm div'ler

var img = $("#header"); // header id'sine sahip element

var images = $(".picture"); // picture class'ına sahip tüm elementler
    

jQuery Selectorleri: Adrese Teslim


var something = $("div")
 .children("p.class1")
 .find("h1.class2")
 .filter(".class3")
 .parent()
 .siblings("div.class3")
 .find("*");

/* Amcasının oğlunun eltisinin kaynının dedesinin
  komşusunun Ankara'daki kızının üçüncü kuzeni... */
    

Attribute'lar ve CSS'le oynamak


<img id="mainpicture" src="http://www.nokia.com/logo.png">
    

var img = $('#mainpicture');
img.attr('src'); /* returns http://www.nokia.com/logo.png */
img.attr('src', 'http://www.microsoft.com/logo.png');

img.css('width');
img.css('width', '200px');

img.addClass("newlogo");
    

Hokus pokus!


<img id="mainpicture" class="newlogo" src="http://www.microsoft.com/logo.png" style="width: 200px;">
    

HTML ile oynamak


<div id="results">Sonuç bulunamadı.!</div>
<div>Sonuç mu? Ne sonucu? Sonuç ne arar la bazarda?</div>
    

var resultDiv = $('#results');
resultDiv.html(); /* returns "Sonuç bulunamadı.!" */
resultDiv.html('12 sonuç bulundu.');

$("div").not(resultDiv).remove();
    

Hokus Pokus!


<div id="results">12 sonuç bulundu.</div>
    

XSS?

Yeni bir element yaratmak


<body></body>
    

$('<div></div>')
 .attr("id", "myPrecious")
 .text("You shall not pass!")
 .appendTo($(body));
    

Expecto Patronum! *


<body>
 <div id="myPrecious">You shall not pass!</div>
</body>
    

Document Ready

 • Bir web sayfasının yüklenmesi zaman alır.
 • JavaScript yüklediği anda çalışır.
 • Bazen web sayfasının yüklendiğinden emin olmak gerekir.

$(document).ready(function() {
 alert("Bu mesaj tüm sayfa yüklendikten sonra görünür.");
});
    

Eventler

Event: Bir şey oldu!

Mesela...

 • click — Bir elemente tıklandı.
 • mousemove — Mouse ile elementin üzerinde geziliyor.
 • ready — Bir şey hazır?
 • Tüm Eventler

Event Handling


<div id="counter">not ready!</div>
<a id="increase" href="http://www.google.com/">Click me to increase</a>
    

$(document).ready(function() {
 var counter = 0;
 var counterDiv = $("#counter");
 var increaseA = $("#increase");

 /* init */
 counterDiv.text(counter); /* Bu olmasaydı ne olurdu? */

 increaseA.click(function(event) {
  event.preventDefault(); /* Bu da nesi? */
  counter++;
  counterDiv.text(counter);
 });
});
    

AJAX

Asynchronous JavaScript And XML

 • Asenkron doğru, XML artık değil.
 • Sayfayı yenilemeden sunucu ile bilgi alışverişi.

jQuery'de Ajax


alert("submitting ajax");
$.ajax({
 url: 'http://www.example.com/getUserList',
 data: {
  count: 20,
  name: "Şeyda"
 },
 method: "GET",
 dataType: 'json',
 success: function (data) {
  /* { "users": [
      { "firstName": "Şeyda", "lastName": "Benzer" },
      { "firstName": "Şeyda", "lastName": "Bora"  }
     ]
    }
  */
  alert(data.users[0].firstName);
 },
 error: function(data) {
  alert("Bir hata oluştu.");
 }
});
alert("submitted ajax");
     

Angular.js nedir?

 • Bir framework
 • DOM ile JavaScript arasında iki yönlü veri alışverişi olmasını savunur.
 • Arayüz ile uygulama mantığı ayrı olmalıdır.
 • Eventleri takip etme ve gerekli güncellemeleri yapma işini otomatize eder.

Başka bir sürü özellik de sunar tabi...

Javascript demek
tarayıcı mı demek?

Bu kadarcık mı?

Javascript ile embedded programlama!

Tessel


var tessel = require('tessel');
var servos = require('servo-pca9685').connect(tessel.port('A'));

var degrees = 0;
setInterval(function () {
 servos.moveServo(1, degrees);
 degrees = degrees == 0 ? 180 : 0;
}, 500);
    

Gerçek hayattan JS/CSS3/HTML5 örnekleri...

 1. Bu sunum.
 2. Gerçek zamanlı uygulamalar

  QR Code
 3. 3 boyutlu oyunlar
 4. MySpace (node.js)
 5. Google Maps

Yeni başlayanlara tavsiyeler

Yararlanılan Kaynaklar

Teşekkürler

Umut Benzer

http://benzer.me/

umut [et] benzer [nokta] me